Category: Nyheter

I tidskriften Alzheimer’s Research and Therapy har Carina Wattmo tillsammans med Blennow/Åsa Wallin, mm, publicerat en studie som beskriver sambandet mellan koncentrationen av läkemedlet galantamin i ryggvätska och blod – i relation till svar på minnesförbättring. 84 patienter med Alzheimer’s…

alzheimers sjukdom header

Flera nya behandlingsinformation har kommit avseende demenssjukdom och beteendestörningar vid Parkinsons sjukdom. En intressant studie (Banerjee S, et al. Lancet.2011;378:403-11.) lyfter fram, att moderna antidepressiva inte har önskad effekt mot depression vid Alzheimers sjukdom. Den svenska forskaren Margda Wearn, Göteborg,…