Om oss på FKS

SFK bildades år 1999. Ett av motiven var, att det då inte fanns någon förening i Sverige med inriktningen specifikt på kognitiva Sjukdomar, trots att intensiv forskning pågått inom området under lång tid, såväl nationellt som internationellt.

Flera centrala, och idag mycket aktiva aktörer samlades och man beslöt att formulera de stadgar som finns idag samt utveckla kontakten med medlemmarna genom att skapa en webbsida”Forum för Kognitiva Sjukdomar”.

SFK är ett samarbetsprojekt mellan sjukvård och akademi som från början stöttades av den neurovetenskapliga avdelningen vid Novartis Sverige. Numera stöttar också Pfizer verksamheten som består av utbildning, symposier samt  årligen utdelning av stipendium till ”den eller de som för demensvården framåt”.

SFK:s syfte och mål

Syftet är att vara en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiva sjukdomar.

Vårt mål är att genom regelbundna möten och symposier, där kunskapsutveckling och informationsutbyte mellan såväl medlemmar som andra aktörer kommer till stånd, utgöra en referensorganisation och remissinstans för sjukvårdsplanering och uppbyggnad av enheter för diagnostik, behandling och bemötande av vuxna med kognitiva sjukdomar.

Ett delmål är att med moderna regionala kurser i diagnostik, behandling och bemötande, öka samverkan för både kvantitativ som kvalitativ forskning i olika delar av landet och inom Skandinavien.

Slutligen, med hjälp av www.fks.nu sprida information och kommunicera med medlemmarna genom nätverket ”Forum för Kognitiva Sjukdomar”.

OBS! Att bli aktiv medlem i SFK är inte samma som att få sitt FKS-konto.

Utvecklingen av FKS

Flera etablerade kurser och symposium, initierade av SFK, pågår i Sverige under året. SFK har sedan starten ökat sina webbaserade medlemmar. Nätverk för såväl sjuksköterskor och kuratorer är skapade och under utveckling.

Själva SFK och dess betalande medlemmar utgör idag ca 10 % (=200) av de som sökt lösenord och erhåller det månatliga nyhetsbrevet. Att bli webbmedlem kostar inget.

Vi hoppas att du också tar tillfället att aktivt stödja SFK genom ditt medlemskap. På detta sätt kan Du delta på Årsmötet varje år, få rabatterade avgifter på SFK:s symposier och utbildningar samt få möjlighet att påverka utvecklingen nationellt och lokalt. Som medlem kan man även söka det årliga SFK-Stipendiet om 10 000 kronor.

Du som är SFK-medlem, fortsätt stöd det Kognitiva området genom medlemskap i SFK; du som är delaktig ta chansen att lära Dig ännu mer om Kognitiva Sjukdomar och framförallt ta chansen att träffas och byt erfarenheter på de möten vi genererar!

VÄLKOMNA, SFK-Medlemmar, till ett nytt spännande år tillsammans!