Forskningsnyheter Behandling av Alzheimers Sjukdom

Forskningsnyheter från ICAD i Paris fortsatte under tredje dagen .

dr LaFerta från University of California Irvine, talade om stamcellsforskning och hur denna kan användas i behandlingen av Alzheimers sjukdom.

Han visade hur injektion av stamceller, programmerade för att nå det känsliga området i hippocampus i hjärnan, som står för minnesöverföring, förbättrade just minnet hos möss.

Däremot påverkades inte beta-amyloidet och tau-proteinet som är kända för att vara toxiska vid Alzheimers sjukdom. Vad som dock sågs, var en ökad nybildning av nervterminaler (synaptogenes) i de områden som är skadade vid Alzheimer sjukdom!

En av förklaringarna tror man är, att tillväxtfaktorer (neurotrofiska faktorer) frisätts och följaktligen ökar den synaptiska aktiviteten hos möss med Alzheimers sjukdom…

dr Jönhagen, Huddinge/KS är den svenska forskare som arbetat mest i Sverige med bland annat tillväxtfaktorer genom att instillera BDNF i likvor, något som uppmärksammandes förra året vid ICAD på Hawaii.

Demensforskningen & svenska framsteg

ICAD och fler intressant nyheter från svenska forskare.

Professor Ingmar Skoog från Göteborg, talade dagen efter om en studie som har pågått sedan åtminstone 1986.

I den har man studerat 70-åringar över tid fram till idag. Han har funnit, att utbildningsgraden har ökat hos kommande generationer; vi behandlar blodtryck och höga blodfetter mer aggressivt; nya generationer röker mindre och vi går ner i vikt…

Detta innebär, att förekomsten av nyinsjuknandet i demenssjukdom MINSKAR för varje ny generation.

Om denna trend fortsätter, och framför allt om utbildningsnivån fortsätter att öka för varje ny generation, kommer ”förekomsten av demenssjukdom att minska över hela världen”, enligt professor Skoog.

Dr Skoog har dessutom observerat, att 70-åringar idag i genomsnitt presterar bättre i minnestester än tidigare generationer!

Kanske blir vi smartare, vi människor, trots allt