Förening Kognitiva Sjukdomar

Kunskapsförmedling inom Alzheimerområdet

Vad är Kognition?

Kognition: hjärnans förmåga lära, tänka & bearbeta fakta.

Kognition är människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. De kognitiva funktionerna måste vara intakta för att man skall kunna leva ett normalt vardagsliv. Forskningsnyheter om Alzheimer och demens framsteg från hela världens forskare.
Utredningar, resultat och information om olika mediciners påverkan för Alzheimer drabbade.Du kan få gratis nyhetsbrev med information om Alzheimers sjukdom.

Vi anordnar även kurser. Under kursen ”Farmakologisk behandling av Alzheimers sjukdom och andra kognitiva  sjukdomar” – en nationell kurs i regi av Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar (SFK)” – som tidigare arrangerats 10 gånger belyses ovanstående och en del likartade frågeställningar.

Kognitiv utveckling & Alzheimers sjukdom

Kurserna har fått genomgående mycket positiva omdömen. Vi har därför beslutat att anordna en ny kursomgång. Efter en inledande presentation av Alzheimers sjukdom ur diagnostisk och patofysiologisk synvinkel presenteras hur läkemedelsbehandlingen vid Alzheimers sjukdom utformas i praktiken. Under kursen ges också förslag på hur behandlingen av beteendemässiga och psykiska symtom vid Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar kan utformas.


Youtubekanal – Fakta & forskning Alzheimers sjukdom


Kartläggningen av sjukdomsgener, riskfaktorer och troliga sjukdomsmekanismer ger en god grund för optimism när det gäller att utveckla mer specifika läkemedel. Därför kommer också framtidsperspektivet att belysas. Vaskulär kognitiv störning och Parkinsons sjukdom/Lewy body demens kommer också att presenteras både ur diagnostisk och behandlingsmässig synvinkel. Syftet är att vara en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiva sjukdomar.

Vårt mål är att genom regelbundna möten och symposier, där kunskapsutveckling och informationsutbyte mellan såväl medlemmar som andra aktörer kommer till stånd, utgöra en referensorganisation och remissinstans för sjukvårdsplanering. Dessutom verkar för uppbyggnad av enheter för diagnostik, behandling och bemötande av vuxna med kognitiva sjukdomar.

Ett delmål är att med moderna regionala kurser i diagnostik, behandling och bemötande, öka samverkan för både kvantitativ som kvalitativ forskning i olika delar av landet och inom Skandinavien.

Vad har hänt och vart är vi på väg? 

Flera etablerade kurser och symposium, initierade av SFK, pågår i Sverige under året. SFK har sedan starten ökat sina webbaserade medlemmar. I oktober 2004, korades den ”Tusende” FKS-medlemmen och 2011 blev vi över 2000 inloggade webb medlemmar. Nätverk för såväl Sjuksköterskor och Kuratorer är skapade och under utveckling!

Själva SFK och dess betalande medlemmar utgör idag ca 10 % (=200) av de som sökt lösenord och erhåller det månatliga Nyhetsbrevet. Att bli webbmedlem kostar inget. Vi hoppas att Du också tar tillfället att aktivt stödja SFK genom Ditt medlemskap. På detta sätt kan Du delta på Årsmötet varje år, få rabatterade avgifter på SFK:s symposier och utbildningar samt få möjlighet att påverka utvecklingen nationellt och lokalt. Som medlem kan man även söka det årliga SFK-Stipendiet om 30000 kronor.

Du som är SFK-medlem, fortsätt stöd det Kognitiva området genom medlemskap i SFK; du som är delaktig i www.fks.nu, ta chansen att lära Dig ännu mer om Kognitiva Sjukdomar och framförallt ta chansen att träffas och byt erfarenheter på de möten vi genererar!

”Forum för Kognitiva Sjukdomar” 

SFK är ett samarbetsprojekt mellan sjukvård och akademi som från början stöttades av den neurovetenskapliga avdelningen vid Novartis Sverige. Numera stöttar också Lundbeck, Novartis, Pfizer och Janssen-Cilag verksamheten som består av utbildning, symposier samt årligen utdelning av stipendium till ”den eller de som för demensvården framåt”.

  • Forskningsnyheter
  • Nyhetsbrev
  • Kurser
  • Tips & Råd
  • Behandlingar

Här kan du läsa om sjukgymnasten Annika Toots  ” effekten av fysisk träning skiljer sig mellan olika demenstyper”